ROZBORY KNIH

Audience - rozbor

Václav Havel


Václav Havel se narodil do rodiny významného stavitele. Během protektorátu Čechy a Morava vznikly pochyby o tom, zda jeho otec nekolaboroval. Po roce 1948 nemohl Havel jako syn velkoobchodníka studovat na VŠ. Proto pracoval jako chemický laborant. Na počátku 60. let začíná pracovat jako jevištní technik divadla ABC. Od roku 1961 pracoval jako dramaturg v divadle Na Zábradlí. 1964 se oženil s Olgou Šplíchalovou. 1967 vystoupil v oficiálním projevu proti politicky angažované literatuře a stává se tak důležitou osobností Pražského jara srpen 1968. Po roce 1968 se stává zakázaným autorem, okraj společnosti. Musí odejít z pivovaru - manuální práce(válel sudy v pivovaře)Zakládá nakladatelství Expedice. Jeden z tvůrců Charty 77. 5 měsíců ve vězení. Na konci 80. let zakládá Občanské fórum. V roce 1989 se stává prezidentem ČSR.

Další díla: Asanace, Zahradní slavnost, Odcházení

Související autoři a díla:

O díle

Téma: Rozhovor sládka s Vaňkem.

Časoprostor: Pivovar, 70 léta 20. století

Kompoziční výstavba: chronologická

Literární druh: drama

Literární žánr: absurdní drama

Postavy: