ROZBORY KNIH

Máj - rozbor

Karel Hynek Mácha


O autorovi

Karel Hynek Mácha (1810–1836) byl český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Proslavil se jak svým životem, tak dílem, jemuž dominuje lyrickoepická skladba Máj (1836), jedna z nejvydávanějších českých knih.

O díle

Literární druh: Dramaticko-lyricko-epická básnická skladba
Literární směr: Romanistický ale i kritický směr literatury
Literární žánr: lyricko-epická báseň
Forma vypravování: er-forma, ich-forma
Námět: Skutečná událost z českých vesnic
Záměr autora: Kritika tehdejší společnosti
Motivy: Láska, smutek, sebelítost, májová příroda, myšlenky smrti, myšlenky lepší budoucnosti
Jazykové prostředky: Je kladen důraz na zvukovou stránku verše a barvité vykreslení přírody. Využití kontrastu (jarní příroda X poprava, život X smrt), subjektivizace (vcítění básníka vypravěče, do hrdiny díla). Napsáno formou dramatické kompozice: vzestup, vrchol, sestup. Básnické prostředky jako přirovnání (co slzy lásky), oxymóron (umrlé hvězdy svit), personifikace (břeh ji objímal kol a kol). Rým sdružený, střídavý i obkročný.

Postavy:

Vilém – strašný lesů pán, loupežník; v mládí vyhnán otcem – dal se na dráhu zločinu, zamilovaný do Jarmily, ze žárlivosti zabije svého otce, milenec Jarmily; obviňuje společnost, staví se proti ní
Jarmila – krásná dívka, miluje Viléma, spáchá sebevraždu
Hynek – poutník, který se ztotožní s hrdiny a soucítí s nimi, když se po letech dostane na místo popravy Viléma

Náhodný rozbor z youtube