ROZBORY KNIH

Rozmarné léto - rozbor

Vladislav Vančura


O autorovi

Národní umělec Vladislav Vančura byl prozaik, dramatik, scénárista, režisér a předseda Devětsilu. Žil a tvořil v první polovině 20. století. Jeho tvorbu můžeme zařadit do imaginativní prózy. Pro Vančuru je typické užívání tzv. Bibličtiny, jazyka inspirovaného Biblí kralickou, ve kterém často používá přechodníky a dlouhá souvětí.
Další díla: Markéta Lazarová, Pekař Jan Marhoul

O díle

Literární druh: epika
Literární žánr: humoristická novela
Literární forma: próza
Téma knihy: odpor proti maloměšťáctví a pokrytecké morálce
Časoprostor: Krokovy Vary, deštivý červen
Vypravěč: er-forma
Jazyk:

Náhodný rozbor z youtube